Facility management

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby v oblasti facility managementu,
administratívne a organizačné činnosti spojené so správou nehnuteľností a správou dokumentácie.

Audit a poradenstvo

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby v oblasti interného auditu podľa normy STN EN ISO 9001 a taktiež Odborné ekonomické poradenstvo.

Ostatné služby

Ostatné administratívne činnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou klientov.