SME

Adelin, s.r.o.

Špecialista na komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní, miezd, auditu a faciliti managmentu.

Audit a poradenstvo

Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby v oblasti interného auditu podľa normy STN EN ISO 9001 a taktiež Odborné ekonomické poradenstvo.

Interný audit

Interný audit v oblasti systému manažérstva kvality (SMK), podľa normy STN EN ISO 9001:2009

Čo prináša zavedenie SMK v organizácii?

 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • zavedenie poriadku a systémového prístupu do všetkých firemných činností
 • spriehľadnenie firmy pre zákazníka, vlastníka, vedenie i zamestnancov
 • podstatné zvýšenie dôveryhodnosti firmy a tým ľahšie prenikanie na nové trhy v EU
 • stabilizáciu dosahovanej úrovne kvality v čase i sortimentu poskytovaných produktov
 • riadené ovplyvňovanie trendov v kvalite produktov
 • vytvorenie základu pre ďalšie zlepšovanie kvality a tým úspech v konkurenčnom boji

Odborné ekonomické poradenstvo

 • finančné analýzy a reporty
 • analýza a kontrola spôsobu vedenia účtovníctva
 • konzultácie týkajúce sa nastavenia interných procesov a smerníc
 • sprostredkovanie právneho poradenstva
 • sprostredkovanie poradenstva v oblasti IT techniky