SME

Adelin, s.r.o.

Špecialista na komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní, miezd, auditu a faciliti managmentu.

Vedenie personálnej a mzdovej agendy

Pre našich klientov poskytujeme komplexné vedenie personalistiky a spracovanie miezd.

  • vedenie personálnej agendy klientov (vedenie personálnych kariet, prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, vedenie mzdových listov, vystavovanie zápočtových listov, potvrdení o príjme, evidenčných listov dôchodkového poistenia, a pod.)
  • spracovanie miezd na základe dodaných podkladov
  • vypracovanie a odoslanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní na základe spracovania miezd
  • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov pre daňový úrad
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
  • komunikácia s príslušnými štátnymi inštitúciami
  • zastupovanie klientov počas vykonávania kontrol