SME

Adelin, s.r.o.

Špecialista na komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní, miezd, auditu a faciliti managmentu.

Ostatné služby

  • vedenie knihy jázd,
  • ekonomické a účtovné poradenstvo,
  • cestovné príkazy,
  • ekonomické a účtovné poradenstvo,
  • spracovanie štatistických výkazov a hlásení,
  • vystavovanie faktúr,
  • ostatné administratívne činnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou klientov