Naše služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní, miezd,
auditu a facility managementu pre malé a stredné spoločnosti.

Účtovníctvo a dane

Vedenie účtovníctva
Spracovanie daňových priznaní
Finančné analýzy

Mzdy a personálna agenda

Kompletné spracovanie mzdovej agendy
Výkazníctvo
Komunikácia s úradmi

Audit a poradenstvo

Interný audit
Odborné ekonomické poradenstvo

Facility management

Metóda, ako najlepšie zladiť pracovné
prostredie a procesy
Komplexná správa budov a prevádzok

Máte nejakú otázku?

Kontaktujte nás